• Artiklite avaldamine, refereerimine või kopeerimine autori nõusolekuta ükskõik millistes meediaväljaannetes on keelatud.
  • info@kukelaul.ee

Abivajava lapse märkamine nõuab julgust ja empaatiat

15. oktoobril jõustus kohtuotsus, mis puudutas üht Lääneranna valla haridusasutuses töötanud lasteaiaõpetajat, kes oli korduvalt väärkohelnud oma kasvandikke füüsiliselt, põhjustades viimastele seeläbi valu. Kohtuotsuse kohaselt mõisteti talle karistuseks kuus kuud vangistust, kuid see jäetakse täies ulatuses tingimuslikult täitmisele pööramata, kui isik ei pane ühe aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Kohtudokumentidest nähtub, et kõnealune pedagoog oli ajavahemikul 2019-2021 […]