• Artiklite avaldamine, refereerimine või kopeerimine autori nõusolekuta ükskõik millistes meediaväljaannetes on keelatud.
  • info@kukelaul.ee
Kirjutised
Millal kolivad Lääneranna Vallavolikogu istungid veebi?

Millal kolivad Lääneranna Vallavolikogu istungid veebi?

11. veebruaril pidi toimuma Lääneranna Vallavolikogu 39. istung, kuid koroonaviiruse levik meie vallas oli tol hetkel nii suur, et istung otsustati kahe nädala võrra edasi lükata. 

Iseenesest mõistlik ja loogiline käitumine, kuid arvestades asjaolu, et Covid-19 on maailmas möllanud juba alates 2020. aasta algusest, tekib küsimus, miks ei ole Lääneranna Vallavolikogu jätkuvalt astunud sammugi tulevikku ning ei korralda istungeid virtuaalselt.

Teine küsimus on demokraatia viimine inimestele lähemale. Paljud valla kodanikud on tundnud huvi, miks ei saa Lääneranna Vallavolikogu istungeid veebist jälgida? On ju selge, et töötav inimene ei saa keset tööpäeva tormata Lihulasse, et vaadata pealt, kuidas valda puudutavad otsused sünnivad.

Ka Lääneranna Noortevolikogu arvates võiksid vallavolikogu istungid olla nii otse- kui ka järelevaadatavad. „See suurendab kodanike usaldust omavalitsuse juhtide vastu ning muudab juhtimise läbipaistvamaks, andes võimaluse kohalikel elanikel, sealhulgas noortel olla rohkem kursis oma kodukohas toimuvaga,” ütles noortevolikogu esimees Karmen Pikkmets.

Võrdsed võimalused kõigile

Kaks aastat tagasi, 7. veebruaril 2019 käis AS Andmevara esindaja Lääneranna Vallavolikogu istungil tutvustamas elektroonilist infosüsteemi VOLIS, mis on hea lahendus elektrooniliste istungite pidamiseks. Selle kohta on valminud ka istungi video, mis on järelvaadatav SIIT.

Kahjuks ei leidnud kõnealune süsteem volinike seas piisavat toetust ning 2019. aasta märtsis otsustati, et VOLISe kasutamiseks sõlmitud leping tuleb lõpetada. Põhiliseks argumendiks oli püsivate ruumide ning vajaliku tehnika puudumine. „See eeldab korralikku wifit ja võrdseid võimalusi kõigile ning arvutite ostmist,” ütles toona volikogu liige Külli Raudsik.

Õhku jääb küsimus, kuidas tagada võrdseid võimalusi volikogu istungite jälgimiseks valla kodanikele, kes peavad sel ajal olema tööl, kui nende valitud volinikud nende eest otsuseid teevad?

Oleks vaid soovi…

2020. aasta aprillis, kui Eestis oli välja kuulutatud eriolukord, jäeti esimest korda ära Lääneranna Vallavolikogu istung. Juba toona soovitas rahandusministeerium kohalikel omavalitsustel rakendada volikogu, valitsuse ja komisjonide istungite pidamisel elektroonilisi töövorme. Lääneranna Vallavalitsus võttis soovitust kuulda ning korraldas istungeid nii toona kui korraldab ka praegu vajadusel Skype’is või muus elektroonilises keskkonnas. Lääneranna Vallavolikogus ei ole aga endiselt elektroonseid vahendeid istungite pidamiseks kasutusele võetud.

Uurides teistelt omavalitsustelt, mis on nende praktika, joonistub välja, et enamasti kombineeritakse omavahel erinevaid lahendusi. Elektroonilisi istungeid peetakse kas Microsoft Teamsi, ZOOMi või Skype’i keskkonnas, kus toimuvad arutelud on veebis kättesaadavad kõigile huvilistele. Hääletamine toimub valdavalt VOLISe keskkonnas, sest see on mugavam – kaob ära vajadus lugeda ekraani ees tõstetud käsi ning pole ohtu, et viimase tegevuse tõttu tekib eksimus, millele järgneb vaidlus.

Lääneranna vallal on olemas oma YouTube’i kanal, mille vahendusel võiks teha otseülekandeid Lääneranna Vallavolikogu istungitest, toimugu need veebis või kohapeal. Lääneranna Noortekeskuse juhi Anneli Pikkmetsa sõnul, on Lihula noortemajas olemas kogu vajalik tehniline varustus kohapealt otselülituste tegemiseks: kaamera, statiiv, mikrofonid, arvuti jne. Leping VOLISe keskkonna kasutamiseks on samuti lihtsasti sõlmitav, oleks volinikel vaid soovi ja julgust tuua demokraatia valla elanikele lähemale.

Selge on see, et iga uus tehniline lahendus on alguses võõras ning selle selgeks õppimine nõuab aega, kuid millalgi tuleb ju algust teha. Miks mitte nüüd – ajal, mil veebi vahendusel on võimalik õppida, saada osa kultuurisündmustest ja isegi treenida.


Mida arvavad istungite otselülituste edastamisest veebi Lääneranna Vallavolikogu esimees Rait Maruste ja aseesimees Vallo Kappak?

Lääneranna Vallavolikogu istungite otselülituste edastamist veebi on arutatud juba ammu, kuid siiani pole see kahjuks soovitud tulemusi toonud. Mis on selle põhjuseks?

Rait Maruste: „Olen olnud volikogu esimees 2 kuud, sellesse aega jäävad ka jõulud ja aastavahetus. Sisulise vastuse peaks andma volikogu eelmine juhtkond ja vallavalitsus, kelle asi on minu hinnangul volikogu tehniline teenindamine. Volikogul endal selleks eraldi eelarvet ega personali ei ole. Võinuks ära teha juba esimese koroonalaine ajal. Tehnoloogilise arengu mahajäämuse terav esiletoomine teises laines on ehk Covidi ainuke hea külg, aga küsin ka mina, miks me jälle sündmuste järel lohiseme?”

Vallo Kappak: „Minu arvamuse kohaselt peaks olema volikogul ja ka komisjonidel ammu võimekus elektroonilisel teel oma asju ajada. Võimekuse puudumist ei saa ajada volikogu eelmise juhtkonna ega vallavalitsuse õlgadele, vaid volikogu liikmete üldisele leigusele selles küsimuses. Vallavalitsus ei ole volikogust vastavat ülesannet saanud, st volikogu pole seda otsustanud. Tänaseks on selgunud, et paljudel volikogu liikmetel puuduvad ka endal teadmised või oskused või ei soovita muutusi.

Tõsi, siinkohal tuleb möönda, et 2019. aastal olin ilmselt ka mina üks nendest volinikest, kes hääletas VOLISe kasutamise lepingu lõpetamise poolt, kuid eeskätt seetõttu, et toona ei tundunud see nii aktuaalsena ning kord kuus kokku saada oli normaalsus. Toona ei osanud keegi meist arvata, et juba aasta pärast muutub olukord nii kardinaalselt, et uueks normaalsuseks saab distantsõpe, töövestlused Skype’i või mõne muu keskkonna vahendusel jne. Mina leian, et võttes arvesse hetkeolukorda peab volikogu võtma vastu otse ning andma sellega vallavalitsusele ülesande korraldada volikogu ruumi tehniline lahendus.”

Kuidas Te suhtute istungite salvestamisse ja otselülituste tegemistesse?

Rait Maruste: „Suhtun igati positiivselt. Paraku on see probleem seotud ka asjaoluga, et volikogul puudub senini oma püsiv tööruum koos asjakohase sisustusega salvestamiseks, otseülekanneteks ja dokumentide projitseerimiseks jmt. See ei ole normaalne ja on asi, mis tuleb lahendada lähitulevikus. Püüan enda poolt teha kõik, et see olukord saaks muudetud.”

Vallo Kappak: „Pean tänasel päeval virtuaalseid koosolekuid normaalsuseks, kuivõrd meie lapsed ja noored on eelmisest aastast olnud praktiliselt kaks kuud virtuaalõppel, st ei ole kogunenud kokku, vaid on saanud hakkama tehniliste lahenduste kaudu. Salvestuste ja otselülituste tegemine ei ole raketiteadus. Minu seisukoht on selge, et selle küsimuse pidanuks volikogu liikmed ammu lahendama, vastava otsuse tegema ja vallamajas väljaehitatud ruumidesse vastavad tehnilised lahendused välja töötama ja seadmed muretsema.”

Kas Teie arvates võiks see (volikogu istungite edastamine veebi) tuua demokraatia valla elanikele/valijatele lähemale? 

Rait Maruste: „Mul pole selle vastu midagi. Tehnilised lahendused tuleb läbi mõelda, uurida parimaid võimalusi, seada kokku eelarve ja leida see raha valla ligi 10-miljonilisest eelarvest.

Valla rahva esindusorganil ja kohalikul seadusandjal peavad olema väärikad ja kohased töötingimused.”

Vallo Kappak: „Ilmselge. Mida rohkem valla kodanikke saab jälgida enda poolt valitud volinike tööd ja seega otsusteni jõudmist, aitab see ka kodanikel paremini mõista, miks mingisuguste otsusteni jõuti ning millised olid vastava otsuse põhjendused. Seega tooksid veebiülekanded selgelt demokraatia valla elanikele lähemale. Samuti aitaks veebikoosolekute läbiviimine hoida kokku volikogu liikmete aega ja ressurssi, mida hetkel kulutatakse sõiduks istungile, ning valla enda kulutusi seoses volikogu istungitega.”

Mullu valmisid Lihula vallamaja III korrusel uued koosolekute saalid, kus on olemas vajalikud tehnilised lahendused – mikrofon, projektorid, igasugused pistikud/juhtmed jne, ka uus mööbel ja muud mugavused. Jah, Covidi ajal on nendes ruumides Vabariigi Valitsuse korraldusi raske jälgida, sest 2+2 distantsi hoida on võimatu, kuid muul ajal on see ju toiminud. Hr Rait Maruste, olete varasemalt maininud, et volikogu istungid võiksid toimuda mõisas. Kas olete uurinud, mis võiks sellise ruumi remont, sisustamine ja tehniliste lahenduste soetamine maksma minna ning kas Teie arvates on selline kulutus otstarbekas, arvestades asjaolu, et ruumid (Lihula vallamaja III korrusel) on ju sisuliselt juba olemas?

Vallamaja saal on väike, umbne ja rahvale raskelt ligipääsetav. Volikogul endal polnud mingit otsustust selles, kus võiks tema töökoht olla, selle otsustas eelmine vallavalitsus. Tuleb meeles pidada, et volikogu ei ole vallavalitsuse tööorgan, asjad on vastupidi.

Mõisas on istungiks sobiva(te) ruumide remont juba toimunud, ja loodan, et see ei tule Teile üllatusena. On ka suur hulk tehnilisi vidinaid nagu ekraan jmt. Puudu on korralik laud ja seadmete kohandamine.

Marika Valkiga on kokkulepe olemas, sest see oleks kahepoolselt kasulik – volikogule, kes saaks korraliku ja väärika töökeskkonna, ning volinikele, kes näeks ka seda, kuhu valla ja riigi raha on kulunud (täitsa võimalik, et paljud nii volinikud, kui ka ametnikud ja rahvas pole viimasel ajal mõisas üldse käinud). Mõis saaks endale korraliku nõupidamiste ja seminaride keskkonna, maja suurema käibe ja tuntuse, mida iga muuseum hädasti vajab. Muuseum ei ole asi iseeneses, vaid peab teenima ka avalikku huvi ja vajadust.

Vallamaja ruum sobib kasutamiseks vallavalitsusele endale ja näiteks ka noortevolikogule.

Hr Maruste on väljendanud seisukohta, et volikogu istungid võiksid toimuda Lihula Mõisas. Mida Teie hr Kappak arvate?

Minu selge nägemus on, et volikogule on ehitatud vallamaja III korrusele istungite pidamiseks vajalikud ja kohased ruumid, arvestades, et volikogu istungid toimuvad kord kuus. Lisaks peame arvestama tulevikuga ja nagu elu näitab haridusvaldkonnas, et suur hulk elu kolib virtuaalsesse maailma, st nagu eelpool väljendasin, siis volikogu istungite pidamine virtuaalselt peaks olema juba täna normaalsus ja reaalsus. Alternatiivse töötegemise viisina peaks see valik meil sõltumata pandeemiast laual olemas olema. Ettevõtjana näen, et haiguseta maailmas on inimesed väga liikuvad, volikogust osavõtt peaks olema võimalik igast maailma otsast 24/7.

Ma ei pea mingilgi kujul põhjendatuks volikogule uute ruumide renoveerimist ja sisustamist, sest valla eelarves kulutuste kärpimist (või uute mittevajalike kulutuste tegemist) peaks alustama volikogu iseendast. Valla eelarve saab olema pingeline mitu järgmist perioodi ning pole mistahes õigustust kulutada valla raha volikogule, kui me peame kärpima mujalt valdkondadest.

Vallavolikogul on tehniliste lahendustega kaasaegsed tööruumid olemas, mida ei saa öelda Lihula kooli õpilaste ja õpetajate töötingimuste kohta. Lihula mõisa ruumide andmist volikogule ei ole volikogu ega vallavalitsus arutanud ning arvan, et ei peakski. See näib minu hinnangul kohatu suurusehullustusena.


 

Päise pilt: Veebitund. Autor: Adele, 6.a

 

Veebipidu tähistamaks Lääneranna noortelehe Lumehelbeke ilmumist. Foto: Eliise Tiidussalu
Veebipidu tähistamaks Lääneranna noortelehe Lumehelbeke ilmumist. Foto: Eliise Tiidussalu

Kui tänapäeval saab distantsilt mitte ainult töötada või õppida, vaid ka osaleda veebipidudel, siis mis see volikogu istungite kolimine veebi ära ei ole?

Jaga lehte

2 thoughts on “Millal kolivad Lääneranna Vallavolikogu istungid veebi?

Comments are closed.